5 File tính giá thành các loại hình doanh nghiệp sử dụng excel

admin

Administrator
Thành viên BQT
Giá thành là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra bất kỳ ở thời điểm nào nhưng có liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành trong kỳ; là giá trị toàn bộ các chi phí đã bỏ ra để tạo nên sản phẩm; là chi phí sản xuất kinh doanh của sản phẩm đã được hoàn thành. Vậy đối với từng loại hình doanh nghiệp kinh doanh khác nhau chúng ta sẽ có những phương pháp tính giá thành khác nhau. Đặc biệt, chúng ta cần lưu ý đến các loại hình doanh nghiệp như sau:

- Tính giá thành của công ty sản xuất.
- Tính giá thành của doanh nghiệp xây dựng.
- Tính giá thành công ty may mặc.
- Tính giá thành của công ty gia công.
- Tính giá thành sử dụng kết hợp phương pháp trực tiếp và phương pháp tỷ lệ.

5 file.PNG

1. Tính giá thành của công ty sản xuất

Doanh nghiệp sản xuất là những doanh nghiệp sử dụng nguồn lực, tư liệu sản xuất kết hợp với ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất ra sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường. Chi phí sản xuất chủ yếu tính vào giá thành sản phẩm là chi phí nhân công và chi phí nguyên vật liệu. Các nhà quản lý luôn phải theo dõi tình hình biến động các loại chi phí này để xem giá thành của sản phẩm có phù hợp với giá cá cũng như nhu cầu của thị trường hay không. Chúng ta cùng xem qua file excel tính giá thành sản phẩm của công ty sản xuất, mời các bạn tải file phía dưới về để xem chi tiết.

2. Tính giá thành của doanh nghiệp xây dựng

Hoạt động ngành công nghiệp xây dựng mang tính chất lưu động, tiến hành chủ yếu ngoài trời. Sản phẩm của ngành này cố định tại nơi sản xuất, nhưng các phương tiện sản xuất như máy móc thi công hay công nhân thì phải di chuyển theo địa điểm sản xuất. Xuất phát từ các đặc điểm này mà công tác quản lý, kế toán tài sản, vật tư lao động phức tạp… đồng thời lại chịu tác động của môi trường tự nhiên dễ làm tài sản mất mát, hư hỏng. Do vậy các doanh nghiệp cần lưu ý để có kế hoạch điều độ phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí hạ giá thành. Chúng ta cùng xem qua file excel tính giá thành sản phẩm của công ty xây dựng, mời các bạn tải file ở phía dưới về để xem chi tiết.

3. Tính giá thành công ty may mặc

Ở Việt Nam, ngành May mặc là một ngành có lịch sử phát triển lâu đời và có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các công ty may mặc ngòai việc tự sản xuất họ còn gia công cho các công ty khác và lại nhận gia công của các công ty khác. Nên việc tính giá thành của công ty may mặc là hơi phức tạp và nó thiên về giá thành quản trị nhiều hơn. Vì vậy để tìm hiểu chi tiết các công việc tính giá thành của công ty may, mời các bạn tải file đính kèm dưới đây để biết thông tin.

4. Tính giá thành của công ty gia công.

Gia công là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao. Công ty có thể thuê mượn máy móc, trang thiết bị, sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật kiệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất sản phẩm hàng hóa theo yêu cầu của bên đặt gia công. Vì vậy để tìm hiểu chi tiết các công việc tính giá thành của công ty may, mời các bạn tải file đính kèm dưới đây để biết thông tin.

5. Tính giá thành sử dụng kết hợp phương pháp trực tiếp và phương pháp tỷ lệ.

Hiện nay, 2 phương pháp tính giá thành phổ biến nhất đó là phương pháp trực tiếp và phương pháp tỷ lệ. Phương pháp trực tiếp áp dụng cho các doanh nghệp có quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm giản đơn khép kín từ khi đưa nguyên vật liệu vào đến khi hoàm thành sản phẩm, số lượng mặt hàng ít, khối lượng lớn. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ được áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm với các quy cách, phẩm chất khác nhau, chính vì vậy, khi hạch toán, kế toán sẽ tập hợp chi phí theo các nhóm sản phẩm. Để tìm hiểu rõ hơn về cách tính giá thành khi kết hợp cả 2 phương pháp này mời các bạn tải file đính kèm phía dưới.

Nguồn tài liệu tham khảo:
- Web danketoan.com;
- Web excelketoan.com.
 

Đính kèm

Facebook Comment

Top