Bộ tài liệu KPI phòng tài chính - kế toán

admin

Administrator
Thành viên BQT
KPI là một công cụ hiện đại giúp cho các nhà quản lý triển khai chiến lược lãnh đạo thành các mục tiêu quản lý và chương trình hành động cụ thể cho từng bộ phận, từng lĩnh vực (về nhân sự: về tuyển dụng, về đào tạo, về năng suất của nguồn nhân lực, về an toàn lao động, về giờ làm việc, về lương, về đánh giá công việc, về hoạt động cải tiến, về lòng trung thành…; về tài chính, về sản xuất chất lượng, về quảng cáo…) và từng cá nhân.

KPI của từng vị trí, phòng ban sẽ khác nhau, và ở mỗi công ty sẽ khác nhau – tùy theo lĩnh vực, mục tiêu, cũng như quy mô kinh doanh.

Sau đây, Thuvienketoan chia sẻ với các bạn bộ tài liệu KPI mẫu của phòng tài chính - kế toán. Các bạn cùng tham khảo nhé.

61.PNG


Các bạn tải file đính kèm ở dưới nhé.
 

Đính kèm

Facebook Comment

Top