BSC bộ phận nghiên cứu và phát triển

admin

Administrator
Thành viên BQT
BALANCED SCORECARD (BSC) là công cụ quản trị thực thi chiến lược nhằm kết nối tầm nhìn của doanh nghiệp với hành động hàng ngày của đội ngũ thông qua: chiến lược, mục tiêu chiến lược và những KPI kết nối các hành động hàng ngày.

BSC là hệ thống các đồng hồ đo lường nguồn lực đầu vào, chiến lược đang thực thi đến đâu, hoạt động điều hành có hiệu quả không, kết quả đầu ra có đáp ứng được kỳ vọng không.

BSC là một công cụ loại bỏ những việc không quan trọng ra khỏi hệ thống, xếp những việc quan trọng theo cùng một hướng tầm nhìn của tổ chức. Như vậy, các việc của nhà quản lý trở nên trọng yếu và sẽ cần năng lực thực thi cao hơn.

BSC là công cụ giúp doanh nghiệp phát triển cân bằng trên 04 Khía cạnh: Tài chính hiệu quả, Khách hàng hài lòng, Quy trình và Con người theo kịp chiến lược.

Chia sẻ với các bạn file excel mẫu BSC của bộ phận nghiên cứu và phát triển, các bạn tham khảo nhé.

1.PNG


Các bạn tải file đính kèm về tham khảo nhé.
 

Đính kèm

Facebook Comment

Top