Các biểu mẫu liên quan đến sổ tổng hợp

admin

Administrator
Thành viên BQT
Sau đây chia sẻ với các bạn bộ tài liệu bao gồm các biểu mẫu liên quan đến tài sản cố định như bảng cân đối số phát sinh, sổ nhật kí - sổ cái, sổ đăng kí chứng từ, chứng từ ghi sổ, sổ nhật kí chung,...

34.PNG
35.PNG


Các bạn tải file đính kèm về tham khảo nhé.
 

Đính kèm

Facebook Comment

Top