Cuốn sách " Phát huy nhiệt huyết của nhân viên "

admin

Administrator
Thành viên BQT
Trong bất kỳ tổ chức nào cũng tồn tại những cá nhân không chịu tuân thủ quy tắc chung. Bí quyết thật sự để trở thành một nhà quản lý thành công là khám phá khả năng giải quyết công việc của từng người, tìm cách tận dụng và phát huy điểm mạnh của các hành vi ở mỗi cá nhân đó. Chúng tôi phát hiện ra rằng trong cuộc sống hiện tại, có khá nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với những vấn nạn lớn trong điều hành nhân sự. Đó là tâm trạng mệt mỏi, thiếu cảm hứng và có khi là sự bất mãn của các nhân viên. Đối với những nhân viên này, việc có mặt tại công sở chỉ là hình thức và tám tiếng đồng hồ đối với họ chẳng có ý nghĩa gì. Và nhu cầu bức thiết của các công ty hiện nay là cần có một công cụ quản lý có thể giúp chuyển biến các nhân viên thành những khách hàng nhiệt huyết nhất.

Chia sẻ với các bạn cuốn sách ' Phát huy nhiệt huyết của nhân viên '. Các bạn tham khảo bài viết nhé.


24.PNG
25.PNG

Các bạn tải file đính kèm về tham khảo nhé.
 

Đính kèm

Facebook Comment

Top