File báo cáo tài chính exel hiệu quả và số liệu động

admin

Administrator
Thành viên BQT
Tài chính ngày càng đóng vai trò quan trọng để giúp sếp đưa ra các quyết định hỗ trợ cho kinh doanh.

Chỉ số tài chính có rất nhiều, tuy nhiên để đánh giá sức khỏe tài chính của môt doanh nghiệp thì chỉ cần 9 dòng là đủ (dưa trên nghiên cứu của PWC).

Chia sẻ với các bạn file excel phân tích báo cáo tài chính mà chúng tôi đã thiết kế với những con số và biểu đồ rất linh hoạt.

File báo cáo tài chính đính kèm sử dụng thanh trượt "Scroll Bar" để có thể linh hoạt hơn số liệu của các kỳ. Ngoài ra, 9 chỉ tiêu và 6 biểu đồ đã đủ phản ảnh sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Các bạn tham khảo và áp dụng cho công ty mình nhé.

59.PNG
60.PNG


Các bạn tải file đính kèm về tham khảo nhé.
 

Đính kèm

Facebook Comment

Top