File excel BSC bộ phận kế toán

admin

Administrator
Thành viên BQT
BSC (Balanced Score Card), được dịch là thẻ điểm và được cân bằng. BSC giúp tổ chức xác định được rõ sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược, mục tiêu, kế hoạch và chuyển chúng thành hành động cụ thể. Có 4 khía cạnh chính trong BSC mà chúng ta bắt buộc phải nắm rõ khi sử dụng BSC tương ứng 4 thẻ điểm: Khách hàng; Quy trình nội bộ; Học hỏi phát triển; Tài chính.

Chia sẻ với các bạn file excel mẫu BSC của bộ phận kế toán mà chúng tôi tổng hợp được, các bạn tham khảo nhé.

77.PNG


Các bạn tải file đính kèm phía dưới về nhé.
 

Đính kèm

Facebook Comment

Top