File excel BSC bộ phận kỹ thuật

admin

Administrator
Thành viên BQT
KPI cho nhân viên kỹ thuật chính là chỉ số đánh giá đánh giá kết quả làm việc của nhân viên trong lĩnh vực kỹ thuật. Cụ thể thì việc đánh giá này sẽ được dựa trên các mục tiêu do cá nhân hay tổ chức đã đặt ra từ đầu quý hay đầu các giai đoạn. Mặc dù vậy nhưng các KPI này cũng cần đảm bảo phù hợp với khả năng của nhân viên cũng như điều điện thực tế của doanh nghiệp ở điều kiện xét.

Thông thường ở loại KPI cho nhân viên kỹ thuật này, nhân tố về khách hàng kinh doanh chiếm vai trò quan trọng nhất. Đặc biệt tại đây người ta đặc biệt quan tâm đến việc giảm thiểu tối đa tình trạng khiếu nại về sản phẩm. Bên cạnh đó các mục tiêu về giảm tỷ lệ sửa chữa, bảo hành, nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm cũng như năng lực của nhân viên cũng chiếm vai trò hết sức quan trọng.

Các bạn tham khảo file excel mẫu BSC của bộ phận kỹ thuật mà chúng tôi tổng hợp được, các bạn tham khảo nhé.

78.PNG


Các bạn tải file đính kèm phía dưới về nhé.
 

Đính kèm

Facebook Comment

Top