File excel BSC mẫu của bộ phận sản xuất

admin

Administrator
Thành viên BQT
Thẻ điểm cân bằng (BSC) ra đời vào năm 1990 tại Học viện Nolan Norton, được cấu thành từ bốn khía cạnh: Tài chính, khách hàng, hoạt động kinh doanh nội bộ, học tập và phát triển. Thẻ điểm cân bằng đã được chứng minh tính khả thi và mang lại những lợi ích của một hệ thống đo lường cân bằng. Kết quả nghiên cứu được đăng trên Tờ báo Harvard Business Review số tháng 1 và tháng 2/1992 có tên “Thẻ điểm cân bằng – Những thước đo thúc đẩy hiệu quả hoạt động”.

Chia sẻ với các bạn file excel mẫu BSC của bộ phận sản xuất, các bạn tham khảo bài viết nhé.

Capture.PNG


Các bạn tải file đính kèm về tham khảo nhé.
 

Đính kèm

Facebook Comment

Top