File excel lập bảng lương tự động từ bảng chấm công

admin

Administrator
Thành viên BQT
Lập bảng chấm công cho nhân viên là một công việc không thể thiếu đối với mỗi kế toán cũng như mỗi doanh nghiệp.Mỗi đơn vị đều có cách tính công, tính lương khác nhau, nhưng bảng chấm công có thể quy về 1 tiêu chuẩn để tính. Vấn đề đặt ra là tạo 1 bảng chấm công và tính lương mẫu với 1 số những quy ước chấm công thế nào, tăng ca thêm gờ, tăng ca chủ nhật, phép, nghỉ bù ... chấm ra sao để có thể tính chính xác. Dưới đây là flie excel bảng lương tự động mẫu áp dụng được cho đa số DN có tăng ca, số lượng công nhân không nhiều (dưới 200).

bài 2.PNG

Một số hướng dẫn chi tiết khi áp dụng bảng chấm công này:

1. Một số quy ước chấm công:

 • X: Công trong giờ ngày thường 8 tiếng, nếu ít hơn 8 giờ, ghi số giờ
 • P: Phép hưởng lương
 • L: lễ nghỉ hưởng lương
 • TC: Tăng ca chủ nhật, nếu tăng ca ít hơn 8 giờ ghi số giờ
 • TCL: tăng ca lễ, nếu tăng ca ít hơn 8 giờ ghi số giờ
 • NB: Nghỉ bù hưởng lương
 • Chủ nhật, lễ, tăng ca nếu nghỉ bù đánh TB (không tính lương, do đó NB tính lương). Số ngày nghỉ bù tương ứng nên có sheet theo dõi riêng.
 • Số giờ làm việc ghi số.
2. Một số quy ước tính lương từ số ngày công, giờ công (có thể khác nhau tuỳ DN):

 • Ngày thường: tăng ca sau 5 giờ nhân 1.5, sau 9 giờ nhân 2
 • Chủ nhật: nhân 1.5, tăng thêm giờ sau 5 giờ nhân 2, sau 9 giờ nhân 3
 • Lễ: Nhân 3, tăng thêm giờ sau 5 giờ nhân 4.5
 • Các hệ số nhân này ghi vào dòng 9 tại các cột tương ứng.
3. Quy ước khác: Tuỳ doanh nghiệp

 • Phụ cấp đi lại cho 1 ngày có đi làm
 • Phụ cấp tiền ăn trưa
 • Phụ cấp trách nhiệm
 • Phụ cấp công trình bằng tỷ lệ % so với lương chính.
 • Tăng ca trên 3 giờ 1 ngày hưởng thêm phụ cấp tiền ăn tối. số giờ quy định này ghi vào ô K43 bảng chấm công
Nguồn tài liệu tham khảo:
- Web excelketoan.com
 

Đính kèm

Facebook Comment

Top