File excel xây dựng KPI cho doanh nghiệp

admin

Administrator
Thành viên BQT
KPI là từ viết tắt của Key Performance Indicator có nghĩa là chỉ số hiệu quả, nó là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả được thể hiện qua số liệu, tỉ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân trong việc . KPI có thể là chỉ số đo tài chính hoặc phi tài chính. Việc xây dựng KPI trong doanh nghiệp là một hoạt động cần thiết để ban quản trị hoạch định chiến lược của công ty.

Các bạn tham khảo file excel xây dựng KPI cho doanh nghiệp.

30.PNG


Các bạn tải file đính kèm về tham khảo nhé.
 

Đính kèm

Facebook Comment

Top