File excel xây dựng KPI phòng nhân sự

admin

Administrator
Thành viên BQT
Tùy thuộc vào từng bộ phận chức danh, lĩnh vực hoạt động… mà các nhà quản lý thực hiện việc xây dựng KPIs linh hoạt trong các bước và nên thuê các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm kết hợp với nhân viên trong Công ty để chỉ tiêu đưa ra đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả cao và phù hợp với mục tiêu quản lý chung của Công ty, đặc biệt là mục tiêu trong quản lý nhân sự.

Các chỉ số hiệu suất chính của KPI Nhân sự (HR KPIs) là các chỉ số hiệu suất nhân sự được liên kết chiến lược với doanh nghiệp.

Tạo KPI nhân sự phù hợp và tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp là một thách thức. Tuy nhiên, khi thực hiện đúng, họ có thể cho phép nhân sự bổ sung giá trị to lớn cho doanh nghiệp theo cách rất dữ liệu. Đặt mục tiêu bằng cách sử dụng KPI nhân sự cung cấp cho chúng tôi một khung giúp đưa ra quyết định tốt hơn và, có mục đích hơn, thúc đẩy kết quả kinh doanh chiến lược.

Chia sẻ với các bạn bộ tài liệu KPI phòng nhân sự mà chúng tôi tổng hợp được. Các bạn tham khảo nhé.

63.PNG


Các bạn tải file đính kèm phía dưới nhé.
 

Đính kèm

Facebook Comment

Top