File phân tích sức khỏe tài chính của doanh nghiệp

admin

Administrator
Thành viên BQT
Doanh nghiệp cũng như cơ thể con người, cần có nguồn sống và cần được quan tâm, chăm sóc nếu muốn nó phát triển. Sự phát triển hay thụt lùi của doanh nghiệp chính là phản ánh một phần tình hình sức khỏe doanh nghiệp. Vậy sức khỏe doanh nghiệp chính là tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên nhiều khía cạnh, có thể được “thăm khám” và “chữa trị” khi có “bệnh” hoặc có những biểu hiện xấu.

Mỗi phép đo lường tài chính cung cấp những đặc điểm riêng biệt về tình hình tài chính của doanh nghiệp như về dòng tiền doanh nghiệp hoặc về báo cáo tài chính. Kết hợp nhiều phương pháp đo lường tài chính khác nhau sẽ tiết lộ nhiều đặc điểm khác nhau về tình hình tài chính doanh nghiệp hơn là việc chỉ xem riêng lẻ từng phép đo.

Dưới đây là file excel mẫu hướng dẫn tính toán một vài chỉ số để đánh giá tình hình tài chính của 1 doanh nghiệp.
( cụ thể ví dụ dưới đây đã sử dụng số liệu của một ngân hàng ).

b6.PNG
File excel dưới đây bao gồm các nội dung chính :

1. Báo cáo tài chính các năm
2. Phân tích các tỷ số tài chính (sheet: Tổng hợp)
3. Phân tích khả năng sinh lời, hiệu quả sử dụng tài sản (Sheet: Chỉ tiêu)
4. Xác định hạn mức tín dụng dựa trên tình hình phân tích

Mời các bạn tải file về để xem thông tin chi tiết.
 

Đính kèm

Facebook Comment

Top