File quản lý vật tư công nợ hiệu quả

admin

Administrator
Thành viên BQT
Quản lý công nợ là quá trình ghi nhận, theo dõi các khoản phải thu của khách hàng khi chúng ta bán dịch vụ hàng hóa hoặc các khoản phải trả nhà cung cấp phát sinh khi chúng ta mua hàng hóa, dịch vụ từ một công ty hay cá nhân khác để doanh nghiệp kiểm soát được tình hình tài chính tốt hơn. Quản lý công nợ được coi là một phần vô cùng quan trọng có thể tác động mạnh mẽ đến sự thành công của doanh nghiệp.

Quản lý vật tư là một chức năng chuỗi cung ứng cốt lõi và bao gồm lập kế hoạch chuỗi cung ứng và khả năng thực hiện chuỗi cung ứng. Cụ thể, quản lý vật tư là các công ty năng lực sử dụng để lập kế hoạch tổng yêu cầu vật liệu. Các yêu cầu vật liệu được truyền đạt để mua sắm và các chức năng khác để tìm nguồn cung ứng. Quản lý vật tư cũng chịu trách nhiệm xác định lượng nguyên liệu sẽ được triển khai tại mỗi địa điểm thả trong chuỗi cung ứng, thiết lập kế hoạch bổ sung nguyên liệu, xác định mức tồn kho để giữ cho từng loại hàng tồn kho (thô, WIP, Thành phẩm) liên quan đến nhu cầu vật chất trong suốt chuỗi cung ứng mở rộng.

Hiện nay, việc quản lý công nợ cũng như quản lý vật tư là việc làm không thể thiếu của các doanh nghiệp, họ cần quản lý chính xác công nợ của mình để đảm bảo rằng doanh thu tạo luôn đi kèm với một dòng tiền đi vào doanh nghiệp, các nhà quản lý cần biết được biến động vật tư để quá trình sản xuất diễn ra một cách tốt nhất, tránh tình trạng thiếu hụt hay dẫn đến tồn kho quá nhiều nguyên vật liệu.

Dưới đây là file excel mẫu về quản lý theo dõi công nợ cũng như vật tư của công ty TNHH Hoàng Đức Linh ( công ty mẫu ).

bài 2.3.PNG
bài 2.2.PNG

Để xem chi tiết file excel trên, mời các bạn tải file được đính kèm ở phía dưới.

Tài liệu tham khảo:
- Web excelketoan.com
- Diễn đàn danketoan.com
 

Đính kèm

Facebook Comment

Top