Một số biểu mẫu giải trình khi quyết toán thuế

admin

Administrator
Thành viên BQT
Cuối năm đến, mùa quyết toán thuế lại về. Các bạn tham khảo các mẫu biểu cơ quan thuế hay yêu cầu giải trình khi thực hiện kiểm tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp. Các file yêu cầu giải trình gồm:

bai7.PNG

bai7.1.PNG
1. Bảng kê nộp NSNN để đối chiếu số dư - nghĩa vụ thuế tại doanh nghiệp;

2. Báo cáo bán hàng năm - Kiểm tra bán nhiều giá, bán dưới giá vốn. Lưu ý sẽ kiểm tra số phát sinh 511 và số tổng trên bảng kê. Theo luật thương mại, bán giảm giá cũng là chương trình khuyến mãi. Dựa vào điều này các mặt hàng bán dưới giá vốn hoặc giảm giá quá nhiều sẽ phải giải trình;

3. Báo cáo tình hình BHXH ( Cái này phong phanh thông tin thuế cộng tác với cơ quan BHXH kiểm tra rồi...báo lại cho cơ quan BHXH xử lý tiếp);

4. Chi tiết danh sách tài sản cố định và khấu hao;

5. File chi tiết chi phí phân bổ công cụ dụng cụ.

Mời các bạn tải file đính kèm để tham khảo nhé
 

Đính kèm

Facebook Comment

Top