Phần mềm excel kế toán công ty xây dựng

admin

Administrator
Thành viên BQT
Dưới đây là file excel làm kế toán cho các doanh nghiệp xây dựng các bạn xem hướng dẫn sử dụng và tham khảo nhé

bai8.PNG

I.Khai báo và cập nhật danh mục
 1. Năm làm việc: Quản lý theo từng năm, tương ứng với đó là mỗi năm sử dụng 1 file riêng
 2. Nhập các danh mục: Đặt mã, tên và nhập các trường thông tin khác trong từng danh mục
 3. Vào tồn kho đầu kỳ và lũy kế công trình: Danh mục vật tư và danh mục công trình được lookup tự động sang bảng nhập liệu Tồn đầu kỳ và nhập lũy kế công trình, người dùng chỉ nhập số liệu dư đầu
II.Nhập liệu phát sinh (bảng nhập chứng từ phát sinh)

1.Ngày chứng từ: Được thiết lập theo định dạng dd/mm/yyyy

2.Nghiệp vụ: Sử dụng nút combo box để chọn: Phieu_nhap, Phieu_xuat, Nhap_mua_xuat_thang, Phieu_chi, Hach_toan_khac
 • -Phieu_nhap (phiếu nhập kho): Để nhập liệu vật tư mua về nhập vào kho. Do đây là chứng từ nhập kho, không phải chứng từ chi phí nên không điền mã chi phí, mã công trình
 • -Phieu_xuat (phiếu xuất kho): Để nhập liệu vật tư xuất từ kho cho công trình. Phải điền mã Công trình, mã chi phí. Người sử dụng phải tính giá vốn để nhập vào
 • -Nhap_mua_xuat_thang (nhập mua xuất thẳng: Để nhập liệu phiếu nhập mua xuất thẳng cho công trình mà không qua kho, giá nhập chính là giá xuất
 • -Phieu_chi (phiếu chi, ủy nhiệm chi): Để nhập liệu các chứng từ hạch toán không theo dõi kho, chi thẳng bằng tiền với định khoản: Nợ TK chi phí, Có 111, 112. Phiếu này không cần điền mã vật tư, số lượng, giá mà điền luôn thành tiền
 • -Hach_toan_khac (phiếu kế toán): Để nhập liệu các chứng từ chi phí khác cho công trình như phân bổ tiền lương, khấu hao….Phiếu này không cần điền mã vật tư, số lượng, giá mà điền luôn thành tiền
III. Xem báo cáo
 • Bảng kê chứng từ: Khi chọn mã đối tượng trong combox (màu vàng) mà bảng kê không chạy thì vào chức năng: Data--> Reapply trên thanh công cụ của excel
 • Báo cáo giá thành và báo cáo tổng hợp chi phí: Trường hợp không hiện đủ mã công trình, mã chi phí thì chạy chức năng: Data--> Reapply trên thanh công cụ của excel
LƯU Ý
 • Đối với phiếu nhập mua xuất thẳng thì gia xuất = giá nhập, tức lấy theo giá đích danh
 • Đối với phiếu xuất kho, file excel này không tự động tính giá vốn (giá xuất), người sử dụng phải tự tính giá vốn để nhập giá vào
 • Các báo cáo được link công thức tự động

Các bạn tải file đính kèm để tham khảo nhé.
 

Đính kèm

Facebook Comment

Top