Phần mềm excel kế toán theo TT200/2014

admin

Administrator
Thành viên BQT
Ngày 22-12-2014, Bộ Tài chính (BTC) đã ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC (TT200) hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

Dưới đây là phần mềm excel kế toán hướng dẫn cho các doanh nghiệp. Đây là phần mềm kế toán free nên chú trọng đên giao diện: đơn giản dễ sử dụng, chủ yếu dùng macro trong excel để lấy số liệu và lên báo cáo.

b5.PNG
b5.1.PNG
NHỮNG TÍNH NĂNG MỚI

1. Đã cập nhật các loại báo cáo đầy đủ áp dụng theo mẫu của TT 200/2014, tính luôn số đầu kỳ của các BCTC
2. Database chỉ sử dụng cho 4 năm, tuy nhiên lời khuyên là bạn chỉ nên chỉ sử cho 1 đến 3 năm tùy theo khối lượng chứng từ, bút toán của công ty các bạn.
3. Các báo cáo được lấy số liệu chỉ bằng click chuột vào menu
4. Phần nhập xuất kho và bán hàng nhập chung cùng với các phân hệ khách trên màn hình nhập liệu
5. Phần mềm dùng macro để lấy số liệu báo cáo một cách tự động từ bảng nhập liệu chung
6. Bổ sung phần theo dõi chi phí phân bổ ngắn hạn, dài hạn, TSCĐ và chi phí trích trước
7. Đầy đủ các sổ chi tiết, sổ cái, sổ nhật ký
8. Số dư đầu kỳ cho tất cả các tháng và 4 năm.

Mời các bạn tải file đính kèm ở dưới để xem thông tin chi tiết.

LƯU Ý : Nên đọc phần help để sử dụng dễ dàng hơn nhé.
 

Đính kèm

Facebook Comment

Top