Phần mềm kế toán excel cho đơn vị hành chính sự nghiệp

admin

Administrator
Thành viên BQT
Đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN) là các đơn vị, cơ quan hoạt động bằng nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước hoặc cấp trên cấp phát hoặc bằng nguồn kinh phí khác như hội phí, học phí, viện phí, kinh phí được tài trợ, thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ,…để phục vụ các nhiệm vụ của Nhà nước, chủ yếu là các hoạt động chính trị xã hội.

- Kế toán hành chính sự nghiệp là công việc tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tải sản công, tình hình chấp hành dự toán thu chi và thực hiện các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước ở đơn vị. Chính vì vậy kế toán không chỉ quan trọng đối với bản thân các đơn vị mà còn quan trọng đối với ngân sách nhà nước.

- Đa phần thì nguyên lý hạch toán của kế toán doanh nghiệp và kế toán hành chính sự nghiệp thì đều giống nhau, chỉ khác nhau ở chỗ cơ bản nhất hệ thống tài khoản do vậy sẽ phát sinh thêm một số loại sổ sách theo dõi như là: sổ theo dõi kinh phí, ngân sách... và một khác biệt cơ bản nữa đó là kế toán doanh nghiệp thông thường khi BCTC sẽ có bảng cân đối kế toán còn hành chính sự nghiệp thì không, DN thông thường có bảng LCTT còn hành chính sự nghiệp là bảng báo cáo thu - chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất.

Dưới đây là file excel kế toán sử dụng trong đơn vị hành chính sự nghiệp.


bài 4.PNG
bài 4.2.PNG

Lưu ý : Hãy xem hướng dẫn ở sheet hướng dẫn để thiế lập cho đúng. Lần đầu tiên sử dụng chương trình trên máy (chưa thiết lập) ta cần thiết lập như sau:Thiết lập lại ngày tháng theo kiểu Việt Nam: dd/mm/yyyy....

Mời các bạn tải file đính kèm ở dưới để có thể xem một cách tốt nhất.
 

Đính kèm

Facebook Comment

Top