Quản trị tài chính trong doanh nghiệp

admin

Administrator
Thành viên BQT
Quản trị tài chính là một trong những chức năng cơ bản nhưng rất quan trọng với sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Nắm rõ được đáp án cho câu hỏi “quản trị tài chính là gì?” Cùng các nguyên tác quản lý sẽ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc đạt được mục tiêu kinh doanh.

Quản trị tài chính doanh nghiệp (Financial Management) trong kinh tế học là việc lập kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo, kiểm soát các hoạt động tài chính ví dụ như: mua sắm, sử dụng các quỹ tài chính của doanh nghiệp vào các hoạt động cần thiết.

Chia sẻ với các bạn bộ tài liệu quản trị tài chính trong doanh nghiệp mà chúng tôi thu thập được, các bạn tham khảo bài viết sau đây nhé.

28.PNG
29.PNG
30.PNG

Các bạn tải file đính kèm về tham khảo nhé.
 

Đính kèm

Facebook Comment

Top