Tính giá thành Doanh nghiệp xây dựng

admin

Administrator
Thành viên BQT
Doanh nghiệp xây dựng là một tổ chức kinh tế , có tư cách pháp nhân kinh doanh các sản phẩm đặc biệt ( sản phẩm có giá trị lớn , thời gian sản xuất dài ) trên thị trường xây dựng để đạt được mục đích tối đa hoá lợi nhuận.

construction.jpg

Những lưu ý khi tính giá thành doanh nghiệp xây dựng:

Chỉ tính vào giá thành sản phẩm xây lắp phần chi phí sản xuất liên quan đến thi công xây lắp của bên thi công (bên B). Giá thành sản phẩm xây lắp gồm 4 khoản mục : CPNVLTT, CPNCTT, CPSDMTC, CPSXC.

- Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là những công trình, hạng mục công trình do công ty trực tiếp thi công hay từng đơn đặt hàng; đối tượng tính giá thành là công trình, hạng mục công trình hoàn thành hoặc khối lượng thi công xây lắp đến điểm dừng kỹ thuật; kỳ tính giá thành là hằng tháng, hằng quý, hằng năm hoặc khi công trình hoàn thành bàn giao.

- Chi phí tập hợp theo từng quy trình thi công hay từng đơn đặt hàng chi tiết theo từng khoản mục trên cơ sở chi phí thực tế.

- Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trên cơ sở chi phí thực tế báo gồm : tổng hợp chi phí sản xuất, điều chỉnh khoản giảm giá thành, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ, tính giá thành (Chủ yếu là phương pháp giản đơn, tỷ lệ, hệ số, tổng cộng chi phí)

Dưới đây là slide bàng giảng tóm tắt về cách tính giá thành của doanh nghiệp xây dựng, mời các bạn tải về để xem thông tin chi tiết nhé.
 

Đính kèm

Facebook Comment

Top