Tổng hợp các biểu mẫu về hóa đơn điện tử theo TT68 của BTC

admin

Administrator
Thành viên BQT
Hiện nay, hóa đơn điện tử không còn là vẫn đề quá xa lạ với mọi người. Đặc biệt sắp tới đây, ngày 14/11/2019, thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫ về việc sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng và cung cấp dịch vụ có hiệu lực.

Thông tư này quy định cụ thể về các nội dung có trên hóa đơn điện tử, bao gồm: Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn; Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế); Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền; Thời điểm lập hóa đơn điện tử; Điều chỉnh hóa đơn điện tử khi gặp sai sót;...

Dưới đây là tổng hợp các biểu mẫu được sử dụng theo hướng dẫn của thông tư 68 của Bộ Tài chính.
Phụ lục 1.PNG
Mời các bạn tải file đính kèm dưới đây để xem đầy đủ hơn.
 

Đính kèm

Facebook Comment

Top